ŠKOLNÍ ZAHRADA

ILUSTRACE | WEBDESIGN | 2017

Školní zaHRAda je časopis vycházející jako příloha časopisu Bedrník a slouží jako inspirační zdroj pro školy, které již mají nebo uvažují o zřízení vlastní školní zahrady. Měl jsem příležitost vytvořit k tomuto projektu web, jehož hlavní funkcí je sběr kontaktů pro rezísálání elektronické verze časopisu.

V rámci projektu jsem na starosti celý web, od návrhu po konečnou realizaci. Vytvořil jsem pro něj i několik jednoduchý vektorových ilustrací.

www.skolni-zahrada.cz